Råd om vård på webben

Biblioteket har tillgång till flera databaser och ett brett utbud av litteratur inom området. Här finns länkar till kvalitetsgranskad patientinformation på nätet.

 • 1177.se  Landstingens och regionernas gemensamma webbplats för råd om vård med information om diagnoser, undersökningar, behandlingar och läkemedel. 
 • Cancerfonden 
 • Fass för allmänheten Läkemedelsinformation
 • OmVård Här kan du jämföra kvaliteten inom svensk sjukvård.
 • Ovanliga diagnoser  Socialstyrelsens databas om ovanliga diagnoser, d v s ovanliga sjukdomar/skador som leder till omfattande funktionshinder och som finns hos högst 100 personer per miljon invånare.
 • Rarelink Nordisk länksamling för ovanliga diagnoser.
 • Vårdverktyget.se  Länksamling med länkar vidare till patientinformation.
 • 1177 - barnavdelningen
  Förberedande filmer för barn om olika undersökningar och behandlingar. Filmerna kan också skrivas ut som bilderböcker.
 • 1177 Barn och föräldrar
  Information för föräldrar om graviditet, barns utveckling och hälsa, sjukdomar, funktionshinder m m.
 • Dunder 
  Drottning Silvias BarnsjukhusDatorstödd information till barn inför sjukhusbesök.
 • INFPREG
  Information kring infektionssjukdomar och deras ev påverkan på graviditet.
 • Patientinformation på andra språk - 1177.se 
 • MedlinePlus
  National Library of Medicine (NLM) i USA. Patientinformation på engelska och spanska.
 • ClinicalKey
  Information främst på engelska och spanska, men även många andra språk. Endast för vårdpersonal, inloggning krävs
 • UpToDate
  Information på engelska. Endast för sjukhuspersonal, inloggning krävs.
Senast uppdaterad: 2018-01-10 16:42