Råd om vård på webben

Biblioteket har tillgång till flera databaser och ett brett utbud av litteratur inom området. Här finns länkar till kvalitetsgranskad patientinformation på nätet.

1177.se - Västra Götalandsregionen
Information om diagnoser, undersökningar, behandlingar och läkemedel för dig som bor i Västra Götaland.

Temasidor om cancer på 1177.se

Patientinformation på andra språk - 1177.se 

MedlinePlus - National Library of Medicine (NLM) i USA
Patientinformation på engelska och spanska.

Speciellt för barn och föräldrar

Dunder - Drottning Silvias Barnsjukhus
Datorstödd information till barn inför sjukhusbesök.

1177 - barnavdelningen
Förberedande filmer för barn om olika undersökningar och behandlingar.
Filmerna kan också skrivas ut som bilderböcker.

1177 Barn och föräldrar
Information för föräldrar om graviditet, barns utveckling och hälsa, sjukdomar, funktionshinder m m.

INFPREG
Information kring infektionssjukdomar och deras ev påverkan på graviditet.

Fler länkar till hälso- och sjukdomsrelaterad information på Internet 

Cancerfonden 

OmVård
Här kan du jämföra kvaliteten inom svensk sjukvård.

Ovanliga diagnoser 
Socialstyrelsens databas om ovanliga diagnoser, d v s ovanliga sjukdomar/skador som leder till omfattande funktionshinder och som finns hos högst 100 personer per miljon invånare.

Patient-FASS
Fakta om läkemedel.

Rarelink
Nordisk länksamling för ovanliga diagnoser.

Vårdverktyget.se
Nätresurs för vården som även länkar till patientinformation.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:24