Lästips stresshantering

Angelöw, Bosse
           Effektiv tidshantering : få mer gjort på kortare tid
           Natur och kultur, 2014

Angelöw, Bosse
          Träna mentalt och förbättra ditt liv : handbok i mental träning
          och stresshantering
          Natur och Kultur, 2005

Grossi, Giorgio
          Hantera din stress med kognitiv beteendeterapi
          Viva, 2008

Harris, Edward
          Konsten att leva innerligt : existentialism för den
          moderna människan
          LevNu/Wahlström & Widstrand, 2008

Jalakas, Inger
          Från utbränd till nytänd
          Alfabeta/Anamma, 2003

Jeding, Kerstin
          29 sidor mot stress (även som CD-bok)
          Bonnier, 2010

Jones, Hilary
          Handbok i stresshantering : hur man upptäcker
          och lindrar stressymtom
          Richter, 1999

Kabat-Zinn, Jon
          Vart du än går är du där : medveten närvaro i vardagen
          Natur och Kultur, 2005

Kåver, Anna
          Att leva ett liv, inte vinna ett krig : om acceptans
          Natur och Kultur, 2004

Lindgren, Susanna
          Stress : en skrift om skadlig stress
          
Hjärt-Lungfonden, 2011

Nhât Hanh, Thích
          Mandelträdet i din trädgård : uppmärksamhetens under
          Attusa, 2002

Nilsonne, Åsa
          Vem är det som bestämmer i ditt liv? : om medveten närvaro
          Natur och Kultur, 2004

Ottosson, Åsa
          Lugn av naturen
          Votum & Gullers, 2013

Perski, Aleksander
          Ur balans : om stress, utbrändhet och vägar tillbaka till ett balanserat liv
          Bonnier fakta, 2006

Pietrzak, Katarina
          Så ung? Och så duktig! : 10 berättelser om att räcka till
          Atlas, 2002

Robild, Eva
          En lisa för själen : trädgård som terapi och friskvård
          ICA, 2010

Schenström, Ola
          Mindfulness i vardagen : vägar till medveten närvaro
          Viva, 2007

Sjödin, Tomas
          Det händer när du vilar
          
Libris, 2013

Söder, Per
         Stressyoga : ta kontrollen över ditt liv
         Lind & Co, 2014

Utbränning och mental utmattning : en motbok / Kjell Ekstam
          Liber, 2001      

Währborg, Peter
          Stress och den nya ohälsan
          Natur och Kultur, 2009

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:21