Lästips fysisk aktivitet

Gångstavar och stegräknare som främjar fysisk aktivitet

På biblioteket kan du som patient låna stegräknare eller gångstavar. Stegräknaren är ett bra hjälpmedel för att mäta och motivera till en aktiv livsstil. Att använda gångstavar vid promenaden höjer energiförbränningen och ansträngningsnivån, vilket har betydelse för vår hälsa. Med information kan du få i samband med lånetillfället.

Lästips

Andersson, Dan
          Fysisk aktivitet : vägen till bättre hälsa och ett rikare liv
          Dola, 2012

Berg Kelly, Kristina
         Ungdomars hälsa
        
Studentlitteratur, 2014

Effekter av fysisk träning vid olika sjukdomstillstånd / Ulla Svantesson...
          SISU Idrottsböcker, 2007

Faskunger, Johan
          Motivation för motion : en handbok för hälsovägledning steg för steg
          SISU, 2001

Hassmén, Peter
          Hälsosam motion : lindrar nedstämdhet och depression
          SISU Idrottsböcker, 2005

Kubicek, Helena
          Fri från depression med kost, motion och sömn 
          Fitnessförlaget, 2008

Lagerström, Anna-Carin
          Livsstilsboken : vägen till ett friskare och lättare liv
          för dig med rörelsehinder
          Instant Book, 2012

Levine, Suzanne
          Klara, färdiga, gå : promenera för en sundare kropp och själ
          Ordalaget, 2001

Långvarigt stillasittande : en hälsofara i tiden / Elin Ekblom Bak (red.)
          Studentlitteratur, 2013

Olofsson, Lisbet
          Kom igång med stavgång
          Bilda, 2001

Ordination motion : vägen till bättre hälsa : 
          FYSS - fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling
          Yrkesföreningar för fysisk aktivitet, 2009

Raustorp, Anders
          Stegräknarboken : räkna dina hälsosamma steg
          - fysisk aktivitet i vardagslivet med Aktivitetsdagbok 
          Kunskapsföretaget, 2007

Taube, Jill 
         Själ och kropp : rörelse för psykiskt välbefinnande
          Bromberg, 2011

Tell, Johan
          Till fots : världens bästa motion
          Max Ström, 2013

Welin, Carolina
          Rörelse är liv : goda råd för att komma igång och få ett
          rörligare liv
          MOW, 2004

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:21