Utvecklingsarbetet på SÄS

SÄS är ett utvecklings- och processorienterat sjukhus som främjar forskning och innovation.

Vi utvecklar ständigt våra arbetssätt och kvaliteten inom vården i syfte att förbättra för våra patienter.

Kontakt

Peter Häyhänen, utvecklingschef,
eller utvecklingsstaben

Telefon
033 - 616 1000

E-post
E-postadress

Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:45