Styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus

Styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus utses av regionfullmäktige. Innevarande mandatperiod sträcker sig till och med 31 december 2018. Styrelsen består av nio ledamöter och tre ersättare.

Så styrs SÄS i den politiska organisationen

Sjukhusstyrelsens uppgifter regleras i det av regionfullmäktige antagna reglementet, som är det dokument där politiken anger styrelsens ansvar. Styrelsen tecknar en vårdöverenskommelse med södra hälso- och sjukvårdsnämnden om vilken vård som ska ges vid sjukhuset.

Kontakt

Göran Larsson, ordförande

Telefon
0730 - 20 42 60

E-post
E-postadress 

 

Claes Redberg, vice ordförande

Telefon
070 - 574 29 48 

E-post
E-postadress 

 

Henrik Hermansson, sekreterare

Telefon
0706 -19 49 51

E-post
E-postadress

Senast uppdaterad: 2016-12-20 15:39