Processorganisation

  • De biträdande sjukhusdirektörerna är huvudprocessägare för processerna.
  • Processledningsgrupp består av processledare, huvudprocessägare, sjukhusledning, berörda verksamhetschefer och processekreterare.
  • Linjeorganisationen (verksamhetschef och vårdenhetschef/enhetschef) samverkar med processerna i förbättringsarbetet.
  • Processen är integrerad i sjukhusets verksamhetsplan (x-matris).
  • Uppföljning av processens resultat visas i processvisualisering som finns på sjukhusets styrtavla och intranät.

 

 

 Processorganisation(pdf)

Kontakt

Peter Häyhänen, utvecklingschef

E-post

E-postadress

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:34