Processarbetsmodell

Modellen har fem steg varav det första beskriver hur en ny process etableras. De följande fyra stegen är ett kontinuerligt cykliskt förlopp för processens utvecklingsarbete.

Kontakt

Peter Häyhänen, utvecklingschef

E-post
E-postadress

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:34