Föreläsningar för allmänheten

Levnadsvanor har betydelse

Föreläsare: Anna Cavrak, hälsokoordinator och Ellinor Nylund, FaR-samordnare.
Risker med ohälsosamma levnadsvanor. Verktyg och metoder som vi har på SÄS.

Känn efter själv - om bröstcancer

Föreläsare: Chaido Chamalidou, överläkare medicinkliniken
Bröstcancer är den vanligaste cancerformen för kvinnor i Sverige, men allt fler patienter överlever efter en diagnos. Föreläsning om cancer, riskfaktorer och hur du kan minska risken för bröstcancer.

Håll tarmen i rörelse - om tjock- och ändtarmscancer

Föreläsare: Magnus Joelsson, överläkare kirurgkliniken 
Osunda levnadsvanor kan öka risken för tjock- och ändtarmscancer. Föreläsning om riskfaktorer, symptom, behandling och förebyggande åtgärder. 

Andas friskt - om lungcancer

Föreläsare: Jan-Erik Varildengen, överläkare medicinkliniken
Rökning och luftföroreningar är vanliga orsaker till lungsjukdomar. Föreläsning om lungcancer, riskfaktorer och vad du kan göra för att minska risken för lungcancer.

Sola säkert - om hudcancer

Föreläsare: Apostolos Parisopoulos, specialistläkare klinik för infektion, hud/STD och ögon
Solljus är en källa till välbefinnande, men kan också orsaka hudskador vid stark och långvarig exponering. Föreläsning om hudcancer, hudförändringar, riskfaktorer och hur du kan minska risken för att få hudcancer.

När livet vänds upp och ner

Föreläsare: Claes Björnram, präst sjukhuskyrkan vid SÄS 
Vad händer med oss när vi får ett besked som vänder livet upp och ner? Föreläsning om vad som händer i hjärnan och kroppen när vi får ett besked som skapar chock eller sorg i vårt liv.   

Född i fel kropp

Föreläsare: Margareta Göransson, socionom Lundströmsmottagningen, William, som genomgått byte av könsidentitet och Anki, förälder till en son som bytt könsidentitet.
Föreläsning om Lundströmsmottagningens patient- och närståendeutbildning och om könskorrigerande behandling och byte av könsidentitet.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:35