SÄS Play

På SÄS finns bred och djup kunskap - och vi lär av varandra. Men vi vänder oss också till patienter och allmänhet med inspirerande föreläsningar. Här finns webbsändningar och filmer som vi hoppas kan vara till nytta och glädje.

Förslag på föreläsning

Kategori: Fortbildning i vården 
Föreläsare: Peter Geiger – Överläkare SÄS
Om att medvetet avstå från en medicinsk/teknisk möjlig behandling.

Förslag på föreläsning

Kategori: Föreläsningar för allmänheten
Föreläsare:
 Chaido Chamalidou, överläkare medicinkliniken.
Föreläsning om cancer, riskfaktorer och hur du kan minska risken för bröstcancer.

Förslag på film om oss

Kategori: Lär känna oss på SÄS
Marléne Eriksson, barnmorska på kvinnokliniken, berättar om sitt arbete på BB och amningsmottagningen.    


Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:46