Neuro- och rehabiliteringsklinik

På neuro- och rehabiliteringskliniken bedrivs specialiserad vård och rehabilitering inom geriatrik, neurologi, reumatologi och rehabiliteringsmedicin. Kliniken har även arbetsterapi, dietister, fysioterapi, kuratorer, logopeder, psykologer och en ortopedteknisk verksamhet.

Uppdrag och arbetssätt

Kliniken har fem vårdavdelningar fördelat på geriatrik, internmedicin/palliativ vård, neurologi, rehabiliteringsmedicin och stroke. Fyra av vårdavdelningarna finns i Borås och en i Skene. Vi bedriver mottagningsverksamhet och dagsjukvård på våra sektioner och enheter. Vårt närsjukvårdsteam är ett mobilt öppenvårdsteam för multisjuka äldre. Ortopedtekniska avdelningen har hela Södra Älvsborg som upptagningsområde.

Arbetsterapeuter, dietister, fysioterapeuter, kuratorer och logopeder arbetar över hela sjukhuset. Vår gemensamma verksamhetsidé är ”Vi utför och utvecklar specialiserad, personcentrerad vård och rehabilitering”.

Pågående utvecklingsarbete

  • Ackreditering inom rehabiliteringsmedicin
  • Införa personcentrerad vård på hela kliniken
  • Utveckla framtidens geriatrik

Att arbeta hos oss

Vi är cirka 400 anställda med olika professioner som arbetsterapeuter, assistenter, dietister, fysioterapeuter, hjälpmedelssamordnare, kuratorer, logopeder, läkare, ortopedtekniker, ortopedingenjörer, psykologer, sekreterare, sjuksköterskor och undersköterskor. Vi arbetar tillsammans i team kring patienten för att tillgodose patienters olika behov.

På kliniken finns även studerande: läkare och psykologer under specialistutbildning, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, medicinska sekreterare, sjuksköterskor och undersköterskor som gör sin praktik. De deltar i den dagliga verksamheten på våra utbildningsavdelningar och på våra övriga avdelningar och mottagningar.

Kontakt

Gunnar Helgesson, verksamhetschef

Telefon
033 - 616 14 62

E-post
E-postadress

Kontaktuppgifterna till vårdenhetscheferna finns på respektive enhetssida.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:35