Störningar under byggtiden

 • Bild 1 av 8

  Vissa vägar och ingångar behöver stängas av under byggarbetstiden. Trafiken leds då om via tillfälliga vägar, varav några används också för byggtrafik. Orangea skyltar visar vägen på sjukhusområdet.

 • Bild 2 av 8

  Nuvarande gångstig till matsalen (restaurang Gastronomen) och konferenslokalen Elin Odencrantz, inhägnas under byggtiden av den nya vårdbyggnaden i psykiatrins kvarter. Istället blir det en annan, smalare stig i närheten till ingången som fortfarande kommer att vara öppen. Restaurangen och konferenslokalen kan också nås inifrån sjukhuset via en kulvert (korridor). 

 • Bild 3 av 8

  Ingång 3, strax ovanför ingången till akutmottagningen, kommer att vara fortsatt öppen men innanför ingången stängs den sluttande korridoren ner mot F-hissarna av i slutet av augusti. Röntgenavdelningen strax innanför dörrarna nås även foertsättningsvis från ingång 3.  

 • Bild 4 av 8

  Den sluttande korridoren mellan F-hissarna och den öppna ytan innanför ingång 3 är avstängd från slutet av augsti. Det innebär att man inte kan passera genom sjukhuset denna väg för att gå utomhus till bland annat matsalen och de vårdenheter som håller till på andra sidan gatan.

 • Bild 5 av 8

  I augusti 2017 inhägnas området där infektionsenheterna håller till, inför utbyggnad och ombyggnad. Trafiken leds om men parkeringsplatserna för patienterna finns kvar framför byggnaden. Det blir också viss avverkning av skog i närheten för att göra plats för byggbodar, maskiner och utrustning. 

 • Bild 6 av 8

  Inför byggstarten av psykiatrins kvarter rivs barn- och ungdomspsykiatriska kliniken (BUP) under hösten 2017. Kullen intill kommer att sprängas bort för att ge plats åt den nya vårdbyggnaden. Det innebär trädfällning och att buskage försvinner på byggområdet. De kommer så småningom att ersättas av nya, gröna utegårdar med skiftande karaktär.

 • Bild 7 av 8

  Det kommer att vara många stora byggfordon på sjukhusområdet, som emellanåt behöver använda sig av de ordinarie bilvägarna Klinikvägen och Samaritvägen. Det innebär att det ibland blir trångt och utrymmet och att bilköer kan komma att uppstå. Vi påminner om vikten av att ha lite extra god marginal för den som kommer till sjukhuset med bil.

 • Bild 8 av 8

  Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken (BUP) har tillfälliga lokaler 2017-2019 eftersom det ska bli en ny vårdbyggnad där de hittills haft sin verksamhet. Neuropsykiatriska mottagningen finns nu på Samaritvägen, ingång 13. Det är en mindre byggnad i den västra delen av sjukhusområdet, gränsande mot stadsdelen Salängen.

  BUP mellanvård, akutmottagning och akutavdelning ligger under samma period i andra änden av sjukhusområdet, granne med vuxenpsykiatrin och tvärs över gatan från akutmottagningen. Skyltar visar vägen.

Under byggtiden 2017-2021 påverkas framkomligheten på sjukhusområdet och vissa ingångar blir tillfälligt avstängda. I bildspelet beskrivs de förändringar som berör patienter och besökare till sjukhuset.

Karta med beskrivningar av byggområdet hösten 2017 (pdf)

På grund av de stora byggarbetena kan det ta längre tid än vanligt att ta sig fram på sjukhusområdet och att hitta parkeringsplats för den som kommer med bil, så kom gärna i extra god tid.

Du som är patient kan alltid ringa till den vårdenhet som du ska till för att få hjälp med att hitta rätt på sjukhusområdet. Skyltning på plats hjälper också till att visa vägen. Vi hoppas på förståelse för att det tidvis kan bli stökigt på sjukhusområdet.

Tidplan för byggprojekten hösten 2017

Psykiatrins kvarter

 • Augusti: inhägnad av byggarbetsområdet vid barn- och ungdomspsykiatriska kliniken, BUP. Gångvägen till matsalen och konferenslokalen Elin Odencrants flyttas men ingången dit (nr 29) är fortfarande öppen.
 • Augusti: fällning av träd och buskar på platsen.
 • September-december: BUP-byggnaden rivs.
 • November-december: sprängning och markarbeten för  ny vårdbyggnad.

Information om var BUP har tillfälliga lokaler under byggtiden 2017-2019

Nya infektion

 • Augusti: inhägnad av byggarbetsområdet och omläggning av trafiken till infektionsenheten. En ny tillträdesväg tas i bruk och parkeringar bakom nuvarande infektionsbyggnad stängs. Avverkning av träd och buskar.
 • Augusti-november: sprängning och byggnation av byggväg. Sprängning och markarbeten för att få plats med byggbodar, material och annat bakom infektionsbyggnaden.
 • November-december: sprängning och markarbeten.

Framtida laboratoriemedicin

 • Augusti: inhägnad av mark till höger om ingång 3, strax intill akutmottagningen. Där byggs en tillfällig entré till byggarbetsplatsen inne på sjukhuset.
 • September: start rivning av installationer och innerväggar inne på sjukhuset. De nya lokalerna för laboratoriemedicin ligger till höger om incheckningen, intill provtagningen.
 • November: byggstart för ombyggnationen av lokalerna.
Senast uppdaterad: 2017-08-10 08:09