Störningar under byggtiden

 • Bild 1 av 10

  Det kommer att vara många stora byggfordon på sjukhusområdet, som emellanåt behöver använda sig av de ordinarie bilvägarna Klinikvägen och Samaritvägen. Det innebär att det ibland blir trångt och utrymmet och att bilköer kan komma att uppstå. Vi påminner om vikten av att ha lite extra god marginal för den som kommer till sjukhuset med bil.

 • Bild 2 av 10

  Under hösten pågår sprängningsarbete i omgångar. Sprängningarna genomförs på fasta tider och tar några sekunder per omgång men kan upplevas störande genom ljudet och skakningar i marken. Ett stort område innanför inhägnaden vid vuxenpsykiatrin och infektionsenheten kommer att sprängas bort. Det innebär också att lastbilstransporter med sprängsten kommer att köras ut från sjukhusområdet på de ordninarie vägarna, Klinikvägen och Brämhultsvägen.

 • Bild 3 av 10

  Vissa vägar och ingångar behöver stängas av under byggarbetstiden. Trafiken leds då om via tillfälliga vägar, varav några används också för byggtrafik. Orangea skyltar visar vägen på sjukhusområdet.

 • Bild 4 av 10

  Gångstigen till matsalen (restaurang Gastronomen) och konferenslokalen Elin Odencrantz, försvinner när den nya vårdbyggnaden i psykiatrins kvarter nu ska byggas. Istället finns det en annan, tillfällig gångväg i närheten. Skyltning visar vägen till ingången som har nummer 29.

 • Bild 5 av 10

  Ingång 3, strax ovanför ingången till akutmottagningen, är fortsatt öppen men innanför ingången är den sluttande korridoren avstängd och det går inte att komma vidare in på sjukhuset. Röntgenavdelningen strax innanför dörrarna nås även fortsättningsvis från ingång 3. Granne med ingång 3 ligger nu en ny infart för byggmaterial och fordon.

 • Bild 6 av 10

  Många använder sig av den sluttande korridoren vid F-hissarna. Korridoren är nu avstängd på grund av byggarbete. Det innebär att man inte kan passera genom sjukhuset denna väg för att gå utomhus till bland annat matsalen, vuxenpsykiatrin, rehabcentrum och infektionsenheterna. Utifrån kan man fortfarande gå in vid ingång 3 för att komma till röntgenavdelningen i den övre änden av korridoren.

 • Bild 7 av 10

  Tomten där infektionsenheterna ligger än nu inhägnad inför utbyggnad och ombyggnad. Trafiken leds om men parkeringsplatserna för patienterna finns kvar framför byggnaden. Ett skogsområde i närheten har avverkats för att ge plats för byggbodar, maskiner och utrustning. Skyltning visar vägen.

 • Bild 8 av 10

  Inför byggstarten av psykiatrins kvarter rivs barn- och ungdomspsykiatriska kliniken (BUP) under hösten 2017. Kullen på tomten sprängs bort för att ge plats åt den nya vårdbyggnaden. Träd och buskar försvinner på byggområdet. De kommer så småningom att ersättas av nya, gröna utegårdar med skiftande karaktär.

 • Bild 9 av 10

  I området vid incheckningen, apotek, provtagning och andra verksamheter i huvudentrén pågår under hösten ombyggnadsarbete för laboratorierna. Vissa delar plastas in, och det kan förekomma arbete som medför byggdamm och som påverkar framkomligheten.

 • Bild 10 av 10

  Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken (BUP) har tillfälliga lokaler 2017-2019 eftersom det ska bli en ny vårdbyggnad där de hittills haft sin verksamhet. Neuropsykiatriska mottagningen finns nu på Samaritvägen, ingång 13. Det är en mindre byggnad i den västra delen av sjukhusområdet, gränsande mot stadsdelen Salängen.

  BUP mellanvård, akutmottagning och akutavdelning ligger under samma period i andra änden av sjukhusområdet, granne med vuxenpsykiatrin och tvärs över gatan från akutmottagningen. Skyltar visar vägen.

Under byggtiden 2017-2021 påverkas framkomligheten på sjukhusområdet och vissa ingångar blir tillfälligt avstängda. I bildspelet beskrivs de förändringar som berör patienter och besökare till sjukhuset.

Karta med beskrivningar av byggområdet hösten 2017 (pdf)

På grund av de stora byggarbetena kan det ta längre tid än vanligt att ta sig fram på sjukhusområdet och att hitta parkeringsplats för den som kommer med bil, så kom gärna i extra god tid. Det kan tidvis också bli bullrigt och störande på annat sätt.

Du som är patient kan alltid ringa till den vårdenhet som du ska till för att få hjälp med att hitta rätt på sjukhusområdet. Skyltning på plats hjälper också till att visa vägen.

Tidplan hösten 2017

Psykiatrins kvarter

 • Inhägnad av byggarbetsområdet vid barn- och ungdomspsykiatriska kliniken, BUP. Gångvägen till matsalen och konferenslokalen Elin Odencrants flyttas men ingången dit (nr 29) är fortfarande öppen.
 • Fällning av träd och buskar.
 • BUP-byggnaden rivs.
 • November-december: sprängning och markarbeten för  ny vårdbyggnad.

Information om var BUP har tillfälliga lokaler under byggtiden 2017-2019

Nya infektionsenheten

 • Inhägnad av byggarbetsområdet och omläggning av trafiken till infektionsenheten. En ny tillträdesväg tas i bruk och parkeringar bakom nuvarande infektionsbyggnad stängs. Avverkning av träd och buskar.
 • Sprängning och byggnation av byggväg. Sprängning och markarbeten för att få plats med byggbodar, material och annat bakom infektionsbyggnaden.
 • November-december: sprängning och markarbeten.

Framtida laboratoriemedicin

 • Inhägnad av mark till höger om ingång 3, strax intill akutmottagningen. Där byggs en tillfällig entré till byggarbetsplatsen inne på sjukhuset.
 • Start rivning av installationer och innerväggar inomhus. De nya lokalerna för laboratoriemedicin ligger till höger om incheckningen, intill provtagningen.
 • November: byggstart för ombyggnationen.
Senast uppdaterad: 2017-10-04 14:38