Vårdideologi och verksamhet

Entrébyggnaden för öppenvårdsmottagningar och vårdavdelningar i psykiatrins kvarter. Här blir det också ett café och lokaler för SÄS campus. Illustration: White arkitekter.
Entrébyggnaden för öppenvårdsmottagningar och vårdavdelningar i psykiatrins kvarter. Här blir det också ett café och lokaler för SÄS campus. Illustration: White arkitekter.

Psykiatrins kvarter planeras ur patientens perspektiv. Utformningen ska skapa förutsättningar för en vård i en lugnande miljö som stärker delaktighet och värnar patientens integritet.

Utgångspunkter för vården

All planering i skapandet av psykiatrins kvarter utgår från patientens perspektiv. Några exempel på viktiga utgångspunkter:

  • vården ska upplevas som en helhet för patienten
  • jämlika och neutrala samtalsrum
  • enkelrum för alla patienter
  • aktiverande förhållningssätt
  • en lugn och läkande miljö både inomhus och utomhus
  • tvångsvård med värdighet

Verksamheter i psykiatrins kvarter

Genom att samla all nuvarande vuxenpsykiatri i Borås inom kvarteret skapas förutsättningar för ökat samarbete mellan olika vårdformer och en tydligare helhet för patienten. Ett annat mål är ökat samarbete mellan vuxenpsykiatrin (VUP) och barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Det här är psykiatrins kvarter:

Nya byggnad 22 (ersätter byggnad 23 som rivs)

Akutmottagningar för VUP och BUP, vårdavdelningar, öppenvård BUP, lokaler för ECT (elektrokonvulsiv behandling), rehabilitering, träning och aktiviteter. Arbetsplatser för klinikledningarna och SÄS utbildningsteam. Utegårdar för båda kliniker, inklusive en rehabiliteringsgård. Polis- och ambulanstransporter till akutmottagningen får en egen infart och fordonshall i den nya byggnaden.

Byggnad 24 (nuvarande vuxenpsykiatrin)

Öppenvårdsmottagningar och dagvård VUP, administrativa arbetsplatser, grupprum och andra personalutrymmen.

Gemensamma ytor

Entré som binder samman byggnad 22 och 24 med separata hissar för BUP:s respektive VUP:s patienter, reception och incheckning för patienter, café, biblioteksfilial, lekutrymme för barn, innergård, toaletter och kapprum.

Det blir också arbetsplatser för sekretariat och utbildningsteam, campus för högskolestudenter och medarbetare på utbildningstjänster, lokal för brukarråd, passage till personalmatsalen och bil- och cykelparkering utanför entrén.

Ritningar över våningsplanen (pdf) - med reservation för att lösningarna för administrativa arbetsplatser inte är helt fastslagna.

Senast uppdaterad: 2016-10-11 14:58