Framtidens sjukvård

Under 2017-2021 pågår flera stora byggprojekt på sjukhusområdet i Borås. Målet är att skapa framtidens sjukvård inom psykiatri, infektionsvård och laboratoriemedicin.

De tre projekten psykiatrins kvarter, nya infektion och framtida laboratoriemedicin är stora och mycket välbehövliga investeringar i vården. Vi bygger nytt, bygger om, renoverar och flyttar verksamheter. Patientens perspektiv är i fokus, men vi ska också skapa en god arbetsmiljö.

Formellt är det Västfastigheter som genomför investeringarna, men de är också projekt för vård- och verksamhetsutveckling. All planering görs i samarbete mellan Västfastigheter och SÄS.

Den nya vårdbyggnaden i psykiatrins kvarter och den utbyggda infektionsenheten är  inritade på flygfotot för att visa hur det kommer att se ut så småningom. Fotot visar den del av sjukhusområdet som gränsar mot skogsområdet mot Hässleholmen.

Vill du veta mer eller är intresserad av ett studiebesök? Hör av dig till någon av kontaktpersonerna för de olika projekten. Läs också om SÄS senaste nya vårdbyggnad, Tehuset från 2010, och moderniseringen av SÄS Skene 2013.

Senast uppdaterad: 2017-12-11 15:07