Framtidens sjukvård

Gammalt möter nytt. Den gula lasarettsbyggnaden invigdes 1930 och är fortfarande symbolen för sjukhuset i Borås i mångas ögon. Tehuset, invigt 2010, är den senaste nya vårdbyggnaden och ligger i vinkel med det gula huset.
Gammalt möter nytt. Den gula lasarettsbyggnaden invigdes 1930 och är fortfarande symbolen för sjukhuset i Borås i mångas ögon. Tehuset, invigt 2010, är den senaste nya vårdbyggnaden och ligger i vinkel med det gula huset.

Under 2017-2021 pågår flera stora byggprojekt på sjukhusområdet i Borås. Målet är att skapa framtidens sjukvård inom psykiatri, infektionsvård och laboratoriemedicin.

2016 gav regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen klartecken för tre stora och mycket välbehövliga investeringar i vården på SÄS. Projekten är psykiatrins kvarter, nya infektion och framtida laboratoriemedicin. Vi bygger nytt, bygger om, renoverar och flyttar verksamheter.

Formellt är det Västfastigheter som genomför investeringarna, men de är också projekt för vård- och verksamhetsutveckling som ska stödjas av moderna, ändamålsenliga lokaler. All planering görs i samarbete mellan Västfastigheter och SÄS. Patientens perspektiv är i fokus, men vi ska också skapa en god arbetsmiljö.

Flygfoto över sjukhusområdet i Borås. Den smala, höga byggnaden i mitten med en grå vinkelbyggnad är Tehuset, den senaste stora nybyggnationen.
Flygfoto över sjukhusområdet i Borås. Den smala, höga byggnaden i mitten med en grå vinkelbyggnad är Tehuset, den senaste stora nybyggnationen.

Vill du veta mer eller är intresserad av ett studiebesök? Hör av dig till någon av kontaktpersonerna. Läs också gärna om SÄS närmast föregående investering i en helt ny vårdbyggnad, Tehuset. Det invigdes 2010 och fick då epitetet "framtidens sjukhus". Bland större ombyggnader finns SÄS Skene som 2013 återinvigdes efter en omfattande renovering.


Senast uppdaterad: 2017-02-07 10:49