SÄS Primaton 24h

Aktiva, informerade och delaktiga patienter i fokus på SÄS Primaton 24h 2016

Den 27-28 oktober 2016 anordnades för tredje året i rad ett problemlösnings- och innovationsmaraton i samband med forsknings- och kvalitetsdagarna – SÄS Primaton 24h.  Under ett dygn arbetade två tvärprofessionella grupper med deltagare från SÄS, Västra Götalandsregionens koncernstab, medborgare från Sjuhäradsbygden och Högskolan i Borås med hur patienterna kan bli mer aktiva, informerade och delaktiga i vården. Tävlingen resulterade i många användbara förslag, kreativa idéer och ett vinnande lag.

Grupperna tilldelades var sin utmaning; aktiv patient och informerad/delaktig patient. Utifrån dessa och med ett hälsofrämjande perspektiv arbetade de fram problemlösnings- och innovationsförslag som ett dygn senare presenterades och debatterades inför publik och jury.

Vinnande grupp i Primaton 24h 2016 med utmaningen Informerad och delaktig patient!

Linda Gustafsson, Anna-Mia Tell och Natalija Katunar från gruppen Informerad och delaktig patient.

Den vinnande gruppen arbetade med utmaningen informerad/delaktig patient. Förstaplatsen tilldelades de med motiveringen: Vinnaren av årets primaton har på ett känslomässigt sätt beskrivit vikten av att involvera patienten på riktig. Gruppen ser patienten som medaktör i vården både som individ men också som resurs i att överföra kunskap till andra patienter med samma sjukdom. Lösningsförslaget sträcker sig också utanför sjukhusets gränser och återanvänder existerande lösningar som skulle kunna användas redan imorgon.

- Just nu nu känns det som "äntligen!", säger vinnarna i samband med att de tar emot priset på scenen inför en fullsatt Elin Odencrants-sal. Det har varit jättekul och vi har haft en fantastisk gruppdynamik där vi verkligen har kunnat vara kreativa. Vi känner oss nöjda och glada och ser fram emot utvecklingen som kommer att ske utifrån våra idéer på sjukhuset.

Deltagare i Primaton 24h 2016

Gruppen Informerad och delaktig patient

 Natalija Katunar, Linda Gustafsson, Eva Rahn, Anna-Mia Tell, Ida Wernred, Robert Sköld

Gruppen Aktiv patient

Anders Sterner, Christian Persson, Lena Hassinen, Jennie Eriksson, Rebecka Ragnarsson

Många innovativa lösningsförslag

Gruppen Informerad och delaktig patient, föreslog bland annat att använda bildstöd för att kommunicera med patienter med tal- och språksvårigheter. De föreslog också att SÄS ska bygga ett digitalt webbaserat forum som patienterna kan besöka både före, under och efter sin vistelse på sjukhuset. Det ska agera som ett nav för patientinformation där man kan ställa frågor till vårdpersonal och läsa på kring sin sjukdom, behandling, medicinering och rehabilitering. I forumet ska man även låta andra patienter, som genomgått ett mentorskapsprogram, delge sina historier och erfarenheter i filmbaserade webbsändningar.


Gruppen Aktiv patient föreslog bland annat att sjukhuset kan börja utnyttja tv:n på patientrummen till att informera patienten kring vad som väntar dem under dagen, vilka tider de har att rätta sig efter och vad som finns att göra på sjukhuset. På så vis tror de att patienterna både kommer våga och vilja lämna rummet och röra sig mer i lokalerna. Gruppen föreslog också att servera alla måltider och ha spel, dagens tidning och annan underhållning i avdelningarnas dagrum för att stimulera patienterna till rörelse. 

- Jag är återigen imponerad av vad deltagarna bidragit med, säger Anneli Schwarz projektledare för SÄS Primaton 24h. De har pressat sig hårt och arbetat uthålligt för att kunna presentera lösningsförslag till de två utmaningarna som är praktiskt genomförbara och innovativa. Båda grupperna har med fördjupade redovisningar ytterligare beskrivit sina lösningsförslag och planeringen för fortsatt omhändertagande har påbörjats.

Debatt om bästa lösningsförslag!

 

Webbsändningar i Bambuser

Presentation av lösningsförslag och debatt

Avslutning av Forsknings- och kvalitetsdagarna med prisutdelning

Kontakt

Programgrupp Primaton 24h

Anneli Schwarz

Telefon
033-616 32 42

E-post
E-postadress

Annica Svanström

Telefon
033-616 38 40 

E-post
E-postadress


Senast uppdaterad: 2017-02-20 07:43