Forsknings- och kvalitetsdagar

Forsknings- och kvalitetsdagarna är en återkommande aktivitet som varje år genomförs vecka 43. Dagarna ses som en arena för erfarenhetsutbyte och lärande dels mellan medarbetare och dels mellan verksamheter. Syftet är att forma framtidens sjukvård genom att utveckla nya arbetssätt och metoder.

Program för forsknings- och kvalitetsdagarna 23-27/10 2017 (pdf) uppd. 13/10

Under dagarna anordnas föreläsningar, posterutställning, prova på-aktiviteter och studiebesök. En föreläsning med hälsofrämjande tema är öppen för alla intresserade. Medarbetarna är mycket involverade och externa gäster bjuds också in. Ett vandringspris för forskning, kvalitet och patientsäkerhet och ett pris för bästa poster delas ut. 

Verksamheternas arbeten som presenteras under dagarna är kopplade till sjukhusets övergripande strategier och programfokus. 

Programfokus

Kvalitet
Verksamhetsplanens fem fokusområden 

  • Vårdskador ska minimeras
  • Patientens delaktighet ska öka
  • Vård i rätt tid
  • Utveckla kunskapsbaserad vård
  • En bättre arbetsplats 

AT/ST/motsvarande - kvalitetsarbeten

Fokusområden i forskningsstrategin

  • Klinisk patientnära forskning
  • Innovationer för framtidens sjukvård
  • Nya vårdformer  

Kontakt

Zeina Zimmerman, projektledare
E-postadress

Koordinator
Åsa Axelsson 

Programansvarig kvalitet
Joakim Gedda

Programansvarig forskning (tillfälligt)
Zeina Zimmerman

Programansvarig SÄS Primaton 24h
Anneli Schwarz 

Programansvarig prova på
Cecilia Burck

Programansvarig studiebesök
Eva L Rahn 

Länkar

I Kunskapsbanken är alla abstracts, postrar och filmade föreläsningar från forsknings- och kvalitetsdagarna, sökbara.

Kunskapsbanken

På våra Bambuserkanaler kan du se i stort sett alla föreläsningar från forsknings- och kvalitetsdagarna.

Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:46