Våra förväntningar

Tillsammans har vi det viktiga uppdraget att se till att våra patienter får specialiserad vård av hög kvalitet. Dessutom är vi ett hälsofrämjande sjukhus vilket betyder att vi fungerar som en hälsoresurs och sprider kunskap och ger verktyg för att fördröja eller i bästa fall förhindra ett nytt behov av specialistsjukvård.

Värdegrund

Värdegrunden beskriver vårt gemensamma förhållningssätt och hur vi förväntas utföra vårt arbete. Den genomsyrar allt vi gör för våra patienter.

  • Mitt handlande och bemötande utgår från respekt och förtroende för patienter, närstående och medarbetare
  • Min arbetsinsats är viktig för helheten
  • Jag vill utvecklas, lära nytt och dela med mig av min kunskap 

Påverka utvecklingen i vården

Vi är ett sjukhus som ständigt utvecklas. Vi vill att våra medarbetare ska vara med och påverka utvecklingen och värdesätter engagemang och delaktighet. Grunden är att vårt handlande och bemötande utgår från respekt och förtroende för patienter och närstående.

Vårt gemensamma arbetssätt kännetecknas av följande delar:

  • Vi gör patienter och närstående delaktiga i vården
  • Vi arbetar i team och kombinerar process- och linjeorganisation
  • Vi är en lärande organisation och utvecklas ständigt
  • Vi samarbetar, använder resurser effektivt och optimerar flöden
  • Vi arbetar hälsofrämjande för en hållbar framtid
  • Vi följer upp verksamheten, återkopplar och förbättrar
Senast uppdaterad: 2016-11-08 12:34