Hur vi arbetar

Vi har en bred verksamhet med hög medicinsk kvalitet och i vårt gemensamma arbetssätt arbetar vi tillsammans för att ständigt utveckla och förbättra vården.

Fokus på fem områden i verksamheten

De närmaste åren har vi fokus på fem områden i vår verksamhet. Det handlar om att minimera antalet vårdskador, ge vård i rätt tid, utveckla den kunskapsbaserade vården, öka patientens delaktighet och få en bättre arbetsplats. Vår utmaning är att se till att vi arbetar på ett sätt som minimerar onödig väntan och avvikelser och att vi gör rätt från början.

Utvecklingsarbete

Dagligt förbättringsarbete

Vi arbetar med dagligt förbättringsarbete i alla verksamheter för att våra medarbetare ska kunna påverka den egna arbetssituationen men också för att ständigt förbättra patientsäkerheten och uppnå hög medicinsk kvalitet. Det innebär att vi systematiskt och tvärprofessionellt utvecklar det gemensamma arbetssystemet genom att på daglig basis identifiera förbättrings- och utvecklingsmöjligheter.

Dagligt förbättringsarbete

Samarbete

Sjukhuset arbetar processorienterat och i team kring patienterna, med integrerad vård mellan avdelningar och mottagningar. Vi arbetar aktivt för att underlätta samarbete mellan specialiteter, professioner och verksamheter. Ett exempel på det är våra patientprocesser som modell för ett flertal vanliga, allvarliga sjukdomar. Processerna optimerar patientens väg genom vården och involverar flera kliniker där kvalitet, flöden och tillgänglighet utvecklas utifrån ett patientperspektiv.

Som läkare kan du till exempel utvecklas som processledare med ansvar för hela vårdkedjan för en specifik patientgrupp. En processledare är en specialistläkare som leder ett tvärprofessionellt team som representerar de kunskapsområden som krävs. Syftet är att analysera, utveckla och förbättra vården för patientgruppen.

Processorienterat sjukhus

Senast uppdaterad: 2016-11-08 12:33