Vår arbetsplats

Södra Älvsborgs sjukhus är ett hälsofrämjande sjukhus med fokus på vård, behandling och arbetssätt som sätter patienternas behov främst.

Många medarbetare värdesätter sjukhusets storlek – inte för litet men heller inte för stort. Sjukhuset har alla medicinska specialiteter och goda utvecklingsmöjligheter, samtidigt är det möjligt att samarbeta mellan olika professioner och kliniker.

Senast uppdaterad: 2017-02-23 08:00