Temakväll - ett hållbart arbetsliv

Friskvård på arbetstid och schemalagd tid för kompetensutveckling och reflektion – nu formar akutplanet på medicinkliniken en arbetsplats för ett hållbart arbetsliv. I ett projekt med start hösten 2017 får sjuksköterskor och undersköterskor på tre akutmedicinska avdelningar använda 20 procent av arbetstiden till annat än det dagliga vårdarbetet.

Är du sjuksköterska eller undersköterska och nyfiken på ett nytt spännande arbetssätt?

Onsdag den 23 augusti kl 17.00-19.00 på Orangeriet i Borås kan du komma och lyssna på vad som är på gång på akutplanet. Samtidigt kan du ställa dina frågor till cheferna på avdelningarna och utforska vad du som medarbetare kan vara med att påverka för att skapa en bättre och mer attraktiv arbetsplats.

Program:

  • Sofia Brax, tidigare kommunikation- och HR chef på Lindex, har mångårig erfarenhet av ledarskaps-, team-, individ- och organisationsutveckling. Sofia kommer att föreläsa om drivkrafter, arbetsglädje och vad vi tillsammans kan göra för att utveckla synen på och agerandet inom våra olika roller i arbetslivet.
  • Dick Stockelberg, verksamhetschef, Anna Angenete, verksamhetsutvecklare och Lotta Lundell, vårdenhetschef, presenterar det nya arbetssättet på akutplanet och möjlighet till schemalagd kompetensutveckling och reflektion på arbetstid.
  • Ellinor Nylund, fysioterapeut, berättar om möjligheterna till träning på arbetstid och individuell coachning av företagshälsovården.
  • Möjlighet att ställa dina frågor till cheferna på akutplanet.

Plats:
Orangeriet, Teaterbron 1, Borås vägbeskrivning

 Intresseanmälan till mail: E-postadress

Obs! Begränsat antal platser.

Om projektet

Nu genomför medicinkliniken ett projekt där syftet är en attraktiv arbetsplats med förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. Detta görs genom att öka och schemalägga kompetensutvecklingsmöjligheter, reflektionstid samt möjlighet till träning på arbetstid. Målet är en god arbetsmiljö och en mer attraktiv arbetsplats.

Projektet kommer att bedrivas på medicinklinikens nybildade enhet akutplanet med totalt 63 vårdplatser. Enheten består av tre avdelningar, lungmedicin inklusive infektion, hjärtavdelningen samt medicinsk akutvårdsavdelning. Projektet innefattar all omvårdnadspersonal på aktuell enhet och planeras pågå under två år.

Jobbannons

Sjuksköterskor till projekt för ett hållbart arbetsliv

Senast uppdaterad: 2017-08-15 08:49