Träffa oss

Vi vill gärna träffa dig för att prata om jobb och karriär på SÄS.

Under 2017 kan du träffa oss:

24 januari – Hälsohögskolans arbetsmarknadsdag, hälsohögskolan i Jönköping.

26 januari – Arbetsmarknadsdagen STARK-dagen, Högskolan i Borås.

22 februari - Studentevent, Simonsland Borås. Arrangörer: SÄS, Borås stad och Högskolan i Borås. Inbjudan går ut till sjuksköterske-, arbetsterapeut-, fysioterapeutstuderande från högskolan i Borås, Göteborgs universitet, högskolan i Jönköping, Trollhättan och Halmstad.

2 mars – Arbetsmarknadsdagen InWest, Högskolan i Väst Trollhättan.

14 mars – Arbetsmarknadsdagen ALARM, Göteborgs universitet.

30 mars - Inspirationsmässa vård och omsorg, Vuxenutbildningen Borås.

23 augusti - Föreläsning om ett hållbart arbetsliv och medicinklinikens projekt kring schemalagd kompetensutveckling, personlig utveckling och friskvård för sjuksköterskor och undersköterskor på akutplanet. Tid: 17.00-19.00. Plats: Orangeriet, Teaterbron 1, Borås vägbeskrivning

Läs mer om temakvällen

28 augusti – Arbetsmarknadsdag, hälsohögskolan i Jönköping.

Senast uppdaterad: 2017-08-08 15:06