Lediga jobb

 Läs mer om hur du ansöker till olika typer av tjänster hos oss

Lediga jobb

Anestesisjuksköterska till Operationsavdelningen i Skene
Sjuksköterska natt KAVA
Dietist
Sjuksköterska till äldrepsykiatriskt team
Sjuksköterska till geriatrisk avdelning (UVA)
Undersköterska
Barnmorska till Förlossning/BB
Sjuksköterska till operationsplanering i Skene
Kommunikatör
Medicinsk sekreterare
Planeringssjuksköterska/koordinator till operation 2
Anestesisjuksköterska till anestesikliniken
Sjuksköterska, dialysmottagningen
Medicinkliniken söker en chef för samledarskap på akutplanet
Läkarchef för reumatologi och rehabiliteringsmedicin
Vårdenhetschef till IVA
Psykolog till Vuxenpsykiatrin Alingsås
Arbetsterapeut
Sjuksköterska till Kirurgavdelning 4
Sjuksköterska natt, Lungavdelningen
Sjuksköterska, Lungavdelningen
Sjuksköterska till framtidens vuxenpsykiatri, avdelning 1
Sjuksköterska till infektionsmottagningen
Specialistläkare neurologi
Överläkare, OCD mottagning Lerum
Sjuksköterska till palliativ avdelning
Sjuksköterska, natt till infektionsavdelningen
Sommarvikariat - Barnmorskor
Allmänsjuksköterskor med erfarenhet till Bemanningsservice
Överläkare BUP-kliniken, Alingsås
Överläkare BUP-kliniken, Asylmottagning Borås
Sjuksköterska
Sjuksköterska till neurologenheten
Sjuksköterska, natt med intresse för neurologi
Barnsjuksköterska, barnavdelningen
Sjuksköterska/Barnsjuksköterska
Pensionerad sjuksköterska för sommarvikariat
Specialistläkare och ST-läkare till Rehabmedicin
Sommarvikariat - sjuksköterskor
Undersköterska/Ambulanssjukvårdare, sommarvikariat
Sjuksköterska till kliniskt basår, Södra Älvsborgs sjukhus
Specialistläkare alternativt ST-läkare i reumatologi
Sjuksköterskor till Akutmottagningen
Sjuksköterskor till kirurg- och öronavdelningen
Sommarvikariat - Fysioterapeut alternativt fysioterapibiträde
Sommarvikariat - Arbetsterapeut alternativt arbetsterapibiträde
Sommarvikariat – Biomedicinsk analytiker/laboratorieassistent
Sommarvikariat - Sjuksköterskor till akutmottagningen
Sommarvikariat – intensivvårdssjuksköterskor
Sommarvikariat – Operations- och anestesisjuksköterska
Sommarvikariat, undersköterska alt barnsköterska
Sommarvikariat - Medicinsk sekreterare
Sommarvikariat, undersköterska - Bemanningsservice

Kontakt

HR-direkt, Södra Älvsborgs sjukhus

Telefon
033 - 616 32 00

E-post
E-postadress

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:37