Lediga jobb

 Läs mer om hur du ansöker till olika typer av tjänster hos oss

Lediga jobb

Produktionscontroller
Medicinsk sekreterare till BUM i Alingsås
Sjuksköterska till neurologenheten
Socionom
Sjuksköterskor till Akutmottagningen
Överläkare/Specialistläkare i obstetrik och gynekologi
ST-läkare till barn- och ungdomskliniken
Sjuksköterskor till kirurg- och öronavdelningen
Sjuksköterska till Reumatologimottagning
Undersköterska till geriatrisk vårdavdelning/UVA
Psykolog/Specialistpsykolog till BUP i Alingsås
Vårdgruppchef
Psykiatrisjuksköterska, ÖVM Mark
Sjuksköterska, natt med intresse för neurologi
Ambulanssjuksköterska
Psykolog till psykiatrisk mottagning Lerum
Biomedicinsk analytiker, Alingsås lasarett
ST-läkare i neurologi
Medicinsk sekreterare, öppenvårdsmottagning Alingsås
Överläkare/Specialistläkare, PRIS
Specialistpsykolog/Psykolog till ÖVM Elinsdal
Medicinsk sekreterare, VAS 10
Vårdenhetschef till ögonenheten
Undersköterska, Skene
Sjuksköterska, Barn- och undomspsyk , övm Skene
Verksamhetschef, bild- och laboratoriemedicin
Specialistläkare/överläkare till strokesjukvård
Sjuksköterska, natt, till geriatrisk vårdavdelning
Sjuksköterska till endoskopienheten
Undersköterska till Operationsavdelningen i Skene
Sjuksköterska/psykiatrisjuksköterska, BUP
Undersköterska till barnmottagningen/Bemanningsansvarig
Vårdenhetschef
Specialistläkare/Överläkare inom Klinisk mikrobiologi
Fysioterapeut – Geriatrik /stroke
Sjuksköterska till Ortopedmottagningen
Fysioterapeut – Reumatologi
Socionom alt leg psykoterapeut med familjeinriktning
Specialist/överläkare i Gastroenterologi
Barnsjuksköterska till BUM Lerum
Sjuksköterska, HIA
ST-läkare inom lungsjukdomar.
Medicinsk sekreterare, Hjärtavdelningen
Sommarvikariat - Fysioterapeut alternativt fysioterapibiträde
Sommarvikariat - Arbetsterapeut alternativt arbetsterapibiträde
Sommarvikariat – Biomedicinsk analytiker/laboratorieassistent
Sjuksköterskor KAVA
Sjuksköterska natt, Lungavdelningen
Sommarvikariat - Sjuksköterskor till akutmottagningen
Sommarvikariat – intensivvårdssjuksköterskor
Sommarvikariat – Operations- och anestesisjuksköterska
Sommarvikariat, undersköterska alt barnsköterska
Sommarvikariat - Medicinsk sekreterare
Arbetsterapeut till neuropsykiatrisk mottagning i Borås
Socionom, ätstörningsmottagningen
Biomedicinsk analytiker till klinisk fysiologi
Sommarvikariat, undersköterska - Bemanningsservice
Sommarvikariat, skötare
Sjuksköterska, Lungavdelningen
Sommarvikariat – Ambulanssjuksköterska
Sjuksköterska till kirurg-öronkliniken
Sjuksköterska till PD-mottagningen, Medicinkliniken
Sjuksköterska till M4/UVA

Kontakt

HR-direkt, Södra Älvsborgs sjukhus

Telefon
033 - 616 32 00

E-post
E-postadress

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:37