Projekt och uppdrag

Kompetensutveckling sker i all verksamhet på sjukhuset. Att lära genom att samverka i olika projekt och uppdrag är ett sätt att utveckla sin egen och sjukhusets sammantagna kompetens.

Vi strävar alltid efter att bredda sjukhusets kunskapsbas. Som en del i det arbetet ges du som medarbetare möjlighet att delta i projekt och uppdrag. På så vis kan du utvecklas individuellt och bidra till en ökad kompetens på sjukhuset.

Projekt

Det finns ständigt ett antal projekt som pågår på SÄS som led i att utveckla vården och sjukhuset som helhet. En väg i din egen kompetensutveckling är att delta i eller driva något av de många projekt som finns på sjukhuset. Du kan få kännedom om de projekt som pågår på sjukhuset genom att delta i till exempel arbetsplatsträffar, nätverksträffar och gästföreläsningar.

Senast uppdaterad: 2017-06-19 13:50