Kliniskt basår för sjuksköterskor

Det är viktigt med en bra och trygg start i arbetslivet. Som nyutbildad sjuksköterska (med maximalt 4 månaders yrkeserfarenhet) genomgår du det kliniska basåret som ny medarbetare hos oss. Det är en introduktion som ger dig en trygg start och möjligheten att utveckla dina färdigheter och kunskaper, samtidigt som du får stöd i din nya roll som sjuksköterska.

Så fungerar det kliniska basåret på SÄS

Basåret är till för alla nyutexaminerade sjuksköterskor med högst fyra månaders arbetslivserfarenhet av yrket. Genom det kliniska basåret får du möjlighet att växa in i professionen. Introduktionen innebär ett år av självständigt arbete samtidigt som du får omvårdnadshandledning av en erfaren sjuksköterska, utbildningstillfällen varje månad och möjlighet att bredda din kompetens i olika verksamheter inom sjukhuset.

Utformning och genomförande:

Det kliniska basåret startar i september 2017. Därefter kommer basåret att starta två gånger varje år, i mars och september.

Det kliniska basåret innebär att du får:

  • En tillsvidareanställning som legitimerad sjuksköterska
  • Arbeta under eget yrkesansvar som legitimerad sjuksköterska
  • Två placeringar som ger dig bredd och djup i din profession som sjuksköterska
  • Processinriktad omvårdnadshandledning och utbildningsdagar som behandlar ämnen som är viktiga för ditt arbete som sjuksköterska
  • En strukturerad introduktion till arbetet inom sjukhuset och de vårdavdelningar du kommer att arbeta på under basåret
  • Möjlighet att auskultera i andra verksamheter än där du arbetar

Ansvar och kompetens styr löneutvecklingen

Kliniskt basår är den första nivån av sex i VGR:s karriärutvecklingsmodell för sjuksköterskor och barnmorskor. Som sjuksköterska i VGR börjar du med en individuell startlön som sedan ökar i takt med din kompetens och ditt ansvar. Med karriärutvecklingsmodellen vill vi skapa förutsättningar för dig att göra karriär i VGR.

VGR:s karriärutvecklingsmodell

Kontakt

Projektledare kliniskt basår
Minna Niemelä

E-post
E-postadress

Telefon
076 - 134 63 56

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:36