Forskning och utveckling

Den medicinska utvecklingen inom hälso- och sjukvården är stark. Därför är kunskapsspridning och användning av forskningsbaserad evidens i det dagliga arbetet prioriterade områden på sjukhuset. För oss är det viktigt att patienten får vård efter bästa tillgängliga kunskap och att våra resurser används så effektivt som möjligt.

Vi arbetar för att skapa möjligheter för våra medarbetare att kombinera kliniskt arbete med forskning och för våra medarbetare att kombinera kliniskt arbete och de dagliga arbetsuppgifterna med forskning. Vi arbetar också för att skapa möjligheter till samverkan mellan forskarkollegor inom olika områden och för att bygga forskargrupper. Närheten till både Högskolan i Borås och Sahlgrenska Universitetssjukhus skapar också möjligheter för samarbete inom olika forskningsområden.

Möjligheter inom forskningsområdet

Sjukhuset bedriver akut specialiserad vård inom flera olika områden, vilket underlättar en vårdnära forskning. Hos oss har du möjlighet att gå en grundläggande forskningsrelaterad utbildning med fokus på tillämpning. Modulerna är fristående och behandlar bland annat kvalitativ forskningsdesign, kvantitativ forskningsdesign, och statistikverktyg.

Är du i början av din forskningskarriär och behöver stöd kan du ansöka om en forskningsvecka för att skriva projektplan, datainsamling eller analys. Med jämna mellanrum har du möjlighet att söka utannonserade forskningstjänster eller förordnande som klinisk forskare. 

Forskning på SÄS

Utvecklingsarbete i vården

För att skapa förutsättningar för gränsöverskridande utveckling baserat på ett patientperspektiv, arbetar vi aktivt med utvecklingsfrågor inom ett antal områden. Genom ett övergripande kompetensstöd för våra medarbetare och chefer verkar vi för att utveckla vården. Årliga forsknings- och kvalitetsdagar lyfter fram medarbetarnas utvecklingsarbeten på sjukhuset. Exempel på detta är Gröna korset, som är vår internationellt uppmärksammade metod för ständig förbättring av patientsäkerheten.

SÄS forsknings- och kvalitetsdagar

Senast uppdaterad: 2016-11-08 12:32