Chefs- och ledarskapsutveckling

Att ha kompetenta och bra chefer inom organisationen är en viktig fråga för oss. Lika angeläget är det att identifiera och uppmärksamma de medarbetare som har förutsättningar för och vill bli chef på Södra Älvsborgs sjukhus eller inom Västra Götalandsregionen.

Chefskriterier

En medarbetare som vill bli chef ska få råd och stöd i detta vägval och ser chefen chefspotential med utgångspunkt från Västra Götalandsregionens chefskriterier kan medarbetaren nomineras till regionens utvecklingsprogram. Chefskriterierna används vid identifiering och rekrytering av chefer. De används även vid utveckling av befintliga chefer.

Chefskriterier:

  • Värdegrundsbaserat chefskap
  • Mål och resultatorienterat chefskap
  • Kommunikativt chefskap
  • Utvecklingsorienterat chefskap

Utvecklingsprogram

Det finns ett flertal utvecklingsprogram för såväl potentiella ledare som befintliga chefer. I din roll som chef har du möjlighet till kompetensutveckling via något av våra värdeskapande utvecklingsprogram eller chefskurser. Utvecklingsprogrammen kan bland annat ge dig en större kunskap kring chefsrollen, arbetsmiljö, lagar och avtal. Varje chef erbjuds stöd för sin personliga utveckling genom mentorskap eller handledning individuellt eller i grupp. Det innebär att oavsett om du är ny på din position som chef, eller har varit chef länge, ser vi vidareutveckling som angeläget för att säkerställa ett gott ledarskap.

Senast uppdaterad: 2017-07-18 11:18