Chefs- och ledarskapsutveckling

Duktiga och kompetenta ledare är viktiga för att leda och utveckla framtidens sjukvård. Vi värnar om dem som vill axla ansvaret som chefer och ledare och arbetar systematiskt med att rekrytera, identifiera och behålla chefer.

Utvecklingsprogram

Det finns ett flertal utvecklingsprogram för såväl potentiella ledare som befintliga chefer. Utvecklingsprogrammen kan bland annat ge dig en större kunskap kring chefsrollen, arbetsmiljö, lagar och avtal. Dessutom finns det utvecklingsprogram och kurser för chefer i regionen. Varje chef erbjuds stöd för sin personliga utveckling genom handledning individuellt eller i grupp. 


Senast uppdaterad: 2016-11-08 12:31