Karriär och utveckling

Vi värdesätter engagemang och delaktighet, och ger våra medarbetare den kompetensutveckling de behöver för att de ska kunna utvecklas i sin yrkesroll och kunna erbjuda bästa tänkbara vård. Tillsammans med din chef tar du som medarbetare fram en individuell mål- och utvecklingsplan som är kopplad till verksamhetens behov och dina önskemål. Utvecklingen kan ske genom olika utmaningar inom projekt och uppdrag, teamarbete, vidareutbildning och kurser, nätverk, yrkeshandledning och forsknings- och utvecklingsarbete.

Senast uppdaterad: 2017-06-20 15:48