Självtest för VUVI/UVI - vårdrelaterad urinvägsinfektion

Dags att testa vad du vet om urinvägsinfektion? Här finns länk till ett självtest för att testa dina kunskaper om VUVI och UVI.

Självtest VUVI och UVI

Senast uppdaterad: 2017-02-10 10:40