Nyheter vårdhygien

Du som är hygienombud i kommunal vård och omsorg, Närhälsa/primärvård, Södra Älvsborgs Sjukhus och Alingsås lasarett är välkommen att anmäla dig till höstens utbildningar (september och oktober). Följ länkarna för ytterligare information.

Testa dig! Vet du när ska utföra en handdesinfektion? Få svar på det och mer!

Tänk extra på livsmedelshygienen under årets varma månader. Många av våra vårdtagare är känsliga för de mikroorganismer som kan växa till i livsmedel.

Flera av fallen har smittats i vårdmiljö och smittan kan fortfarande finnas i samhället.

Nu har det lugnat sig med influensan och magsjukan ute i samhället. Snart är sommaren här och med den våra vikarier som ska hjälpa oss i sjukvård och omsorg.

Vinterkräksjuka är på gång. Sjukhusavdelningar och särskilda boenden i Sjuhärad har drabbats av vinterkräksjuka de senaste veckorna.

Glöm inte bort handhygiendagen den 5 maj! Att hålla händerna rena är ett av de bästa sätten att stoppa smitta och bromsa spridningen av antibiotikaresistenta bakterier. Folkhälsomyndigheten och SKL har tagit fram materialet "Rena händer räddar liv" för att stödja vård och omsorg i att förbättra handhygienen. Även WHO har en internationell kampanj "SAVE LIVES: Clean Your Hands 5 May 2017".

Tänk på att calicisäsongen har börjat! Smittspridning sker mycket lätt.

Du som är hygienombud i kommunal vård och omsorg i Södra Älvsborg är välkommen till hygienombudsträff den 9/5 kl. 13 30 - 16 00, i konferenslokal Erik Bartholdsson A+ B, SÄS Borås.

Välkommen till Hygienkommitténs temaeftermiddag den 27 april! Vad händer - och hur agerar vi vid ett utbrott? Hur går en smittspårning till? Hur hanterar vi livsmedel på ett korrekt sätt?

Här kan du göra självtest!

Vad vet du om VUVI - vårdrelaterad urinvägsinfektion och om UVI - urinvägsingfektion? Ta testet och checka av!
Självtest för UVI och VUVI

Senast uppdaterad: 2017-03-01 11:05