Nyheter vårdhygien

Tänk på din host och handhygien för att undvika smittspridning.

Anmäl dig till vårens utbildningar för hygienombud inom kommun och primärvård/närhälsa Södra Älvsborg.

Det pågår ett utbrott av mässling i Göteborg.

Vårdhygien Borås önskar God Jul och Ett Gott Nytt År 2018. Tack för ett gott samarbete under 2017 och vi ser fram emot fler givande möten under 2018.

Se en film - allt om influensa (12 minuter)!

Projektet KomHIT flykting arbetar tillsammans med personal från Hälso- och sjukvård och tandvård i Västra Götalandsregionen och tar fram kommunikationsstöd med bilder och översatt text, anpassade till varje specifik verksamhet. Den 5/12 mellan kl. 9 00 - 12 00 är det öppen utställning i Jubileumsaulan på SU. Ingen anmälan krävs och det är kostnadsfritt.

Välkommen till en temaeftermiddag i Hygienkommitténs regi. Det handlar om städ, rengöring och smittrening i teori och praktik.

För inte smitta vidare! Följ alltid basala hygienrutiner! Om vårdtagare har diarréer eller kräkningar bör du också tvätta händerna efter arbetsmoment.

Råd inför Hajj - muslimska vallfärden till Mecka. Resenärer från området riskerar att smittas med ”Middle East Respiratory Syndrome” - MERS.

Du som är hygienombud i kommunal vård och omsorg, Närhälsa/primärvård, Södra Älvsborgs Sjukhus och Alingsås lasarett är välkommen att anmäla dig till höstens utbildningar (september och oktober). Följ länkarna för ytterligare information. Tyvärr blir det ingen utbildning för nya hygienombud i höst utan det blir istället nya datum för våren 2018.

Här kan du göra självtest!

Vad vet du om VUVI - vårdrelaterad urinvägsinfektion och om UVI - urinvägsingfektion? Ta testet och checka av!
Självtest för UVI och VUVI

Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:46