Kontakt

Hygienläkare

Överläkare
Maria Werner
Telefon
033 - 616 29 03
E-post
E-postadress

ST-läkare
Jon Edman Wallér
Telefon
033 - 616 29 16  
E-post
E-postadress

Vårdadministrativ sekreterare
Carina Moberg
Telefon 
033 - 616 51 40
E-post
E-postadress

Hygiensjuksköterskor

Malin Källhult
Telefon
033 - 616 29 05
E-post
E-postadress

Ulrika Lindgren
Telefon
033 - 616 29 30
E-post

E-postadress

Maria Engström
Telefon 
033 - 616 29 11
E-pos

E-postadress

Linda Hallberg
Telefon
033 - 616 29 06
E-post
 
E-postadress

Annelie Eriksson
Telefon
033 - 616 29 28
E-post
E-postadress 

Senast uppdaterad: 2018-01-03 14:29