Utbildningar

INSTÄLLD! Grundutbildning för nya hygienombud (kommun, slutenvård, primärvård) i Södra Älvsborg 19/9 och 28/9
Tyvärr är grundutbildningen inställd. Nya tillfällen för utbildning kommer till våren.

Hygienombudsträff 3/10, kl. 13 30 - 16 00
Välkommen du som är hygienombud i kommunal vård och omsorg. Tid och datum enligt ovan. Lokal; Elin Odencrants, SÄS Borås.
Preliminärt program; Luftvägssmitta, Rena händer räddar liv, kemtekniska produkter.
Anmäl dig senast den 29/9!
Anmälan Regionkalendern

Sjuksköterska med särskilt hygienansvar i kommunal vård och omsorg - utbildning 11/10, kl 13 30 - 16 00
Välkommen du som är sjuksköterska med särskilt hygienansvar. Tid och datum enligt ovan. Lokal; Erik Bartholdson, B-sal, SÄS Borås.
Preliminärt program; Influensainformation, Rena händer räddar liv, Infarter.
Anmäl dig senast den 6/10!
Anmälan Regionkalendern

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:28