Rubella (röda hund)

Medicinsk bakgrund

På grund av rubellavirus förmåga att ge fosterskador är laboratoriediagnostik och screening av IgG-antikroppar mot rubellavirus mycket viktig. I Sverige vaccineras de flesta barn. Mödravården screenar gravida kvinnor för att se om de har tillräckligt skydd mot rubellavirus.

Endast IgG-antikroppar analyseras. Dessa står för immunitetsskyddet. Vid misstanke om Rubellainfektion rekommenderas analys av IgM-antikroppar, vilken utförs vid referenslab i Göteborg.

Remiss

Under Serologisk provtagning och Screening kryssas Rubella - immunitetskontroll för. Ange relevanta kliniska data.

Misstänks Rubellainfektion rekommenderas analys av IgM-antikroppar, vilken utförs vid referenslab i Göteborg.

Remiss för laboratorium för klinisk mikrobiologi

Material

Helblod

Provtagning

Rör med gel (guldgul kork)

Minsta volym

2 ml blod eller 200 µl serum

Transport och förvaring
Bör kyltransporteras om transporttiden överstiger 12 tim. OBS! Helblod får ej frysas.

Svar

  • Positivt prov besvaras: patienten är immun
  • Negativt prov besvaras: IgG antikroppar ej påvisade
  • Gränsvärden besvaras: Immunitet tveksam

Mätprincip

Kemiluminescens

Ackrediterad

Nej

Prioritet

4

Senast uppdaterad: 2017-12-20 14:20