Glutenintolerans

Transglutaminas IgA samt s-IgA. Se även gliadin.

Medicinsk bakgrund

Equalis expertråd om coeliaki (pdf)

Glutenintolerans/celiaki

eller glutenenteropati är en vanlig sjukdom som förekommer i alla åldrar. Prevalens i Sverige är ungefär 1 av 200. Sjukdomen beror på permanent överkänslighet mot vissa glutenproteiner.

IgA-brist, dvs. IgA-nivå i serum <0,07 g/l, är en vanlig immundefekt som är 10 ggr vanligare hos celiaki patienter. IgA-antikroppar av gliadin och transglutaminas kan av naturliga skäl inte påvisas i dessa fall.

Transglutaminas

Enzymet transglutaminas finns i hela kroppen, särskilt i den bindvävsstruktur, endomysiet, som omger glatt muskulatur och epitelceller, såsom i tunntarmens villi. Förekomst av antikroppar mot detta enzym har visats hos 90-100% av patienter med glutenintolerans (celiaki) samt vid dermatitis herpetiformis men anses ej uppträda vid andra tarmsjukdomar och kan inte heller påvisas hos normalpopulationen. IgA-antikroppar mot transglutaminas har en hög sjukdomsspecificitet och nivån normaliseras snabbt (vanligen inom 3-6 månader) vid utsättande av glutenhaltig kost. Analysen kan därför med fördel användas som kontroll under glutenfri diet hos patienter med redan diagnosticerad celiaki. IgA-antikroppar mot transglutaminas och endomysium är likvärdiga. Laboratorium för klinisk mikrobiologi har valt att analysera transglutaminas.

IgA-antikroppar mot vävnadstransglutaminas (tTG) rekommenderas som förtstahandsval eftersom det är den markör som hittills har visat högst sensitivitet och specificitet för celiaki. Detta gäller för alla åldrar, dvs även för barn <2 års ålder.

Remiss

Under Serologisk provtagning och Immunologisk serologi kryssas Transglutaminas IgA + s-IgA för. Ange relevanta kliniska data.

Vid celiaki-frågeställning på vuxna och barn över två år analyseras:
Antikroppar mot transglutaminas IgA och serum-IgA.

I de fall serum-IgA faller under normalområdet analyseras provet vidare med deaminerat gliadin IgG.
Alla prover screenas med avseende på förekomst av IgA i serum för att utesluta att ett negativt svar beror på IgA-brist. På barn under 2 år utförs alltid Transglutaminas IgA, Deaminerat gliadin IgG samt s-IgA.

Remiss för laboratorium för klinisk mikrobiologi

Material

Helblod

Provtagning

Rör med gel (guldgul kork)

Minsta volym

2 ml blod eller 200 µl serum

Transport och förvaring

Bör kyltransporteras om transporttiden överstiger 12 tim. Obs! Helblod får ej frysas.

Svar

Förkomst av IgA-Transglutaminas antikroppar talar mycket starkt för celiaki.

Transglutaminasantikroppar:

  • Negativt <4 U/mL
  • Svagt positivt 4-10 U/mL
  • Positivt >10 U/mL

Mätprincip

  • ELISA
  • Immunokemisk metod

Ackrediterad

Ja

Prioritet

4

Vid verifiering vid annat ackrediterat laboratorium kan svarstiden förlängas.

Senast uppdaterad: 2017-12-19 15:20