Gliadin-antikroppar

Deaminerat gliadin IgG. Se även transglutaminas.

Medicinsk bakgrund

Glutenintolerans/celiaki

eller glutenenteropati är en vanlig sjukdom som förekommer i alla åldrar. Prevalens i Sverige är ungefär 1 av 200. Sjukdomen beror på permanent överkänslighet mot vissa glutenproteiner. IgA-brist, dvs. IgA-nivå i serum <0,07 g/l, är en vanlig immundefekt som är 10 ggr vanligare hos celiaki patienter. IgA-antikroppar av gliadin och transglutaminas kan av naturliga skäl inte påvisas i dessa fall.

Gliadin

Analysen har lägre specificitet för celiaki än analys av transglutaminas-antikroppar varför den företrädesvis används vid utredning av glutenintolerans vid IgA brist samt hos barn <2 år och då tillsammans med antikroppar mot transglutaminas

Equalis expertråd för coeliak (pdf)

Remiss

Under Serologisk provtagning och Immunologisk serologi kryssas Gliadin för. Ange relevanta kliniska data.
Vid gliadin-frågeställning analyseras även antikroppar mot Transglutaminas IgA och serum-IgA. .
Alla prover screenas med avseende på förekomst av IgA i serum för att utesluta att ett negativt svar beror på IgA-brist. På barn under 2 år utförs alltid Transglutaminas IgA, Deaminerat gliadin IgG samt s-IgA.

Remiss för laboratorium för klinisk mikrobiologi

Material

Helblod

Provtagning

Rör med gel (guldgul kork).

Minsta volym

2 ml blod eller 200 µl serum

Transport och förvaring

Bör kyltransporteras om transporttiden överstiger 12 tim. OBS! Helblod får ej frysas.

Svar

Svaret anges i U/ml

  • Negativ <10 U/mL
  • Positiv =>10 U/mL

Mätprincip

  • ELISA
  • Immunokemisk metod

Ackrediterad

Nej

Hur ofta körs analysen?

Analysen utförs tisdagar och torsdagar

Senast uppdaterad: 2017-11-17 16:12