Giardia intestinalis

Medicinsk bakgrund

Giardia intestinalis är en flagellförsedd protozo. Efter att ha svalt cystor via vatten eller föda uppstår symtom efter 2-6 veckor. Kan även vara asymtomatisk. Vid negativa faecesprover och fortsatta besvär kan vidare utredning göras med duodenalaspirat. Konsult remiss skrives då till Infektionskliniken eller Kirurgkliniken med frågeställning Giardia intestinalis.

Remiss

Remiss för Laboratorium för klinisk mikrobiologi

Ange frågeställning Giardia intestinalis.

Material

Faeces i burk med formalin.

Provtagning

Det rekommenderas alltid minst 2 prover tagna vid olika tillfällen (toalettbesök). 2-3 skedar faeces placeras i burk med formalin.

Minsta volym

2-3 skedar faeces i varje burk.

Svar

  • Negativt prov besvaras: Negativ
  • Positiv prov besvaras: Förekomst av Giardia intestinalis

Obs! Anmälningspliktig. Skall anmälas enligt smittskyddslagen.

Mätprincip

Mikroskopi

Ackrediterad

Nej

Prioritet

5

Senast uppdaterad: 2017-12-19 15:17