Faecesodling (allmän)

Medicinsk bakgrund

Allmän faecesodling syftar till att påvisa diarréorsakande bakterier. Som rutin diagnostiseras salmonella, shigella, campylobacter och yersinia.
På barn under 12 år, på patienter med blodiga diarréer (måste framgå på remissen) samt på begäran skickas provet till Sahlgrenska Universitetssjukhuset för analys av EHEC.

Remiss

Remiss för Laboratorium för klinisk mikrobiologi

Ange inhemsk/utlandsförvärvad smitta. Kryssa för Odling/Salm/Shig/Camp/Yers. Kryssa även i om patienten har blodiga diarréer samt om EHEC önskas.

Ange alltid relevanta kliniska data, misstänkt infektionsort samt misstänkt smittkälla.

Obs! Varje remiss skall åtföljas av ett prov för vilket en önskad undersökning anges!

Material

  • Faeces
  • Provtagningsmaterial eSwab

Provtagning

Pottprov

Pinnen doppas i faeces som finns på blöja, bäcken eller ovanpå toapapper i rent kärl. Pinnen nedföres och lämnas kvar i röret.

Analsvabb

Stryk den bomullsarmerade delen av provtagningspinnen mot ändtarmsöppningen genast efter avföring. Se till att den blivit förorenad med avföring. Pinnen nedföres och lämnas kvar i röret.

Rektalsvabb

För in pinnen i rectum. Kontrollera att det finns avföring på pinnen. Pinnen nedföres och lämnas kvar i röret.

Transport och förvaring

Snarast till Laboratorium för klinisk mikrobiologi. Provet kylförvaras i väntan på transport. Kyltransporteras. Obs! Shigellabakterien har kort överlevnadstid. Provet bör vara på laboratoriet inom 2 dygn.

Svar

Analystid 3-4 dygn.

  • Negativ odling besvaras: Inga fynd av...
  • Positiv odling besvaras: Positivt fynd av...

Vid positivt fynd lämnas telefonsvar.

Obs! Anmälningspliktiga enligt Smittskyddslagen.

Mätprincip

Odling på selektiva plattor

Ackrediterad

  • Salmonella, ja.
  • Shigella, ja.
  • Campylobacter, ja.
  • Yersinia, ja.

Prioritet

4

Vid verifiering vid annat ackrediterat laboratorium kan svarstiden förlängas.

 

EHEC skickas till Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Senast uppdaterad: 2017-12-19 11:46