EHEC

Medicinsk bakgrund

Enterohaemoragisk E. coli (EHEC) kan ge blodiga diarréer och även i vissa fall ett hemorragiskt uremiskt syndrom (HUS). HUS kan vara mycket allvarligt för patienten med dödsfall som följd. EHEC testas vid speciell frågeställning eller om provet kommer från barn under 12 år.

Remiss

Ange inhemsk/utlandsförvärvad smitta (smittort) samt smittkälla. Kryssa för EHEC. Ange alltid relevanta kliniska data (blodiga diarréer).

Remiss för laboratorium för klinisk mikrobiologi

Material

  • Faeces
  • Provtagningsmaterial eSwab

Provtagning

Pottprov

Pinnen doppas i faeces som finns på blöja, bäcken eller ovanpå toapapper i rent kärl. Pinnen nedföres och lämnas kvar i röret.

Analsvabb

Stryk den bomullsarmerade delen av provtagningspinnen mot ändtarmsöppningen genast efter avföring. Se till att den blivit förorenad med avföring. Pinnen nedföres och lämnas kvar i röret.

Rektalsvabb

För in pinnen i rectum. Kontrollera att det finns avföring på pinnen. Pinnen nedföres och lämnas kvar i röret.

Transport och förvaring

Snarast till laboratorium för klinisk mikrobiologi. Provet kylförvaras i väntan på transport. Kyltransporteras.

Svar

Analystid 3-4 dygn.

  • Negativ odling besvaras: Inga fynd av...
  • Positiv odling besvaras: Positivt fynd av...

Vid positivt fynd lämnas telefonsvar. OBS! Anmälningspliktiga enligt Smittskyddslagen.

Mätprincip

PCR på SU i Göteborg.

Ackrediterad

Nej

Prioritet

5

Vid verifiering vid annat ackrediterat laboratorium kan svarstiden förlängas.

Senast uppdaterad: 2017-12-19 11:43