Calicivirus (vinterkräksjuka)

Medicinsk bakgrund

Calicivirus är en vanlig orsak till diarréutbrott på vårdavdelningar, restauranger etc. De kan ge diarréer och kaskadkräkningar. Smittar lätt från person till person.

Calicivirus är uppdelad i flera olika släkten där Norovirus är det vanligaste. Denna analys detekterar Norovirus. Calcivirus (vinterkräksjukan) diagnostiseras genom PCR på faeces.

Remiss

Remiss för laboratorium för klinisk mikrobiologi

I första kolumnen finns Calicivirus (PCR), kryssa i och ange relevanta kliniska data.

Provtagningsmaterial

Faeces

Provtagning

OBS! Provet bör tas inom 48 timmar efter insjuknande.

Faecesburk med sked utan tillsats. Använd inte rör med tillsats.

 

Minsta volym

2-3 ml eller 3-4 skedar

Interferens/begränsningar

Ett negativt prov utesluter inte calicivirusinfektion. Prov kan ha tagits vid fel tidpunkt i sjukdomsförloppet med för få virus närvarande eller så kan det vara en annan släkt av calicivirus. Testet är inte utprovat på kräkningar.

Transport och förvaring

Förvaras kylt i väntan på transport. Transport så fort som möjligt till laboratoriet.

Svar

  • Fynd av Calicivirus genogrupp 1/genogrupp 2.
  • Positiva fynd rapporteras till SME/hygien.

Mätprincip

PCR

Ackrediterad

Nej

Hur ofta körs analysen?

Analyseras måndagar, onsdagar och fredagar. Ej under helger. Prover som kommer till laboratoriet innan kl. 11.00 måndag, onsdag och fredag får svar samma dag.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:23