Amöbadysenteri, entamöba-histolytica dispar

Material, teknik, remiss, transport

Se parasitdiagnostik.

Allmänt

Denna amöba finns i hela världen, framför allt i länder Asien, Afrika och Latinamerika. Man infekteras genom att via mat eller vatten svälja cystor. Vanligtvis orsakar den inga bekymmer, men i vissa fall utvecklas amöbadysenteri. Amöban kan även orsakar leverabscesser.

Entamöba dispar är en apatogen amöba som ej kan skiljas från Entamöba histolytica med mikroskopi. Om patienten har symptom betraktas fyndet som patogent och patienten behandlas.

Studier i Sverige och utomlands har visat att Entamöba dispar svarar för 90% av diagnostiserade fall av Entamöba histolytica/dispar.

Om patienten har colit med haemmorragiskt inslag, bör färskprov från faeces utföras samt eventuell biopsi från tarmslemhinna undersökas. Kontakta Infektionskliniken.

Obs! Anmälningspliktig. Skall anmälas enligt smittskyddslagen.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:23