Tyreoglobulin, S-

Laboratorium

Laboratoriet för Klinisk Kemi

Adress

SU/Sahlgrenska
Telefon 031-342 13 25 eller 031-342 13 48 (svar), 031-342 12 11 (lab)

Mer info

Tyreoglobin

Intern analys

26975

Senast uppdaterad: 2017-05-18 10:01