Mianserin, s-

Adress

Specialkemi läkemedel, vån 3, Klinisk kemi
Labmedicin Skåne
221  85 Lund
Telefon 046-17 34 60

Mer info

Mianserin

Intern analyskod

19150

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:23