Insulinantikroppar, s-

Laboratorium

Klinisk Kemiska Avdelningen

Adress

Universitetssjukhuset MAS
205 02 Malmö
Telefon 040-33 10 00

Mer info

S-Insulin-antikroppar (Insulin-ak)

Intern analyskod

13400

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:23