IgHV mutationsanalys

Laboratorium 

Laboratoriet för Klinisk Kemi
SU/Sahlgrenska
Telefon 031-342 78 91

Mer info

IgHV mutationsstatus

Intern analyskod  

9610

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:23