Faktor XIII, p-

Laboratorium

Laboratoriet för Klinisk Kemi

Adress

SU/Sahlgrenska
Telefon 031-342 13 25 eller 031-342 13 48 (svar), 031-342 30 50 (lab)

Mer info

Koagulationsfaktor XIII

Intern analyskod

9028

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:23