Faktor X, p-

Laboratorium

Laboratoriet för Klinisk Kemi

Adress

SU/Sahlgrenska
Telefon 031-342 13 25 eller 031-342 13 25 48 (svar), 031-342 30 50 (lab)

Mer info

Koagulationsfaktor X (funktionell)

Intern analyskod

9025

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:23