Faktor II genotyp

Laboratorium

Laboratoriet för Klinisk Kemi

Adress

SU/Sahlgrenska
Telefon 031-342 13 25 eller 031-342 13 48 (svar), 031-342 30 50 (lab)

Mer info

Faktor II genotyp, mutation G--A i position 20210

Intern analyskod

9016

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:23