CA 72-4, cancerantigen, s-

Adress

Avd för Klinisk Kemi
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala
Telefon 018-611 42 11

Mer info

S-Cancerantigen 72-4 (CA 72-4 )

Intern analyskod

5535

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:23