BCRABL

Laboratorium

Laboratoriet för Klinisk Kemi

Adress

SU/Sahlgrenska
Telefon: 031-342 78 91

Mer info

BCRABL (p190) fusiontranskript

BCR-ABL1, t(9;22), (p210) kvantitativ PCR

Intern analys

24170

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:23