Trombocyter, b- (b-TPK)

System

Helblod 

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Remiss 1.

Provtagning

1 EDTA-rör med venblod, lila/svart propp eller kapillärprov i motsvarande mikrorör.

Referensintervall

Flickor och kvinnor

Ålder   Koncentration
0 - 7 dagar   120- 350 x 109/L
8 dagar - 1 år   170 - 400 x 109/L
1 år -  17 år   150 - 350 x 109/L
> 17 år   165 - 387 x 109/L

Pojkar och män

Ålder   Koncentration
0 - 7 dagar   120- 350 x 109/L
8 dagar - 1 år   170 - 400 x 109/L
1 år -  17 år   150 - 350 x 109/L
> 17 år   145 - 348 x 109/L

Storhet och enhet

Partikelkoncentration, 109/L

Mätprincip

Räkning, mikroskopi/ljusspridning/impedansmätning 

Ackrediterad

Ja

Prioritet

1,2

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:21