Progesteron, s-

System

Serum  

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Remiss 1.  

Provtagning

1 gelrör med venblod, guld/gul propp eller rör utan tillsats, röd/svart propp.  

Minsta volym

150 µL  

Referensintervall

Fas   Koncentration
Follikulär   1,0 - 3,8 nmol/L
Luteal   2,3 - 57,0 nmol/L

Storhet och enhet

Substanskoncentration, nmol/L  

Mätprincip

Immunokemisk metod  

Ackrediterad

Ja  

Prioritet

3

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:21